Kontakt

Kontakt w sprawie miejsc handlowych i spraw zwiĄzanych z bezpoŚredniĄ realizacją imprezy:

PIANOFORTE Agencja Artystyczna

Miejsca handlowe: tel. +48 519 730 852 (od 9.00 do 17.00) 
e-mail:

tel.: +48 71 33 01 430
tel.: +48 506 176 852

e-mail: 


KONTAKT WE WSZELKICH SPRAWACH zwiĄzanyCH z BogatyŃskimi Dniami WĘgla i Energii:

Biuro Karbonaliów

tel.: +48 75 77 25 213
        +48 75 77 25 214 
e-mail: